Čuvaj one koji te vole

"Jezik kuša poslastice kao poklon,

ali razumno srce kuša poslastice kao laž"

 

"Čovjek mora steći saveznika s kojim bi trebao jesti, piti, čitati, učiti, i spavati; kojem treba otkriti svoje tajne, tajne Tore, i tajne svakodnevnog života."                                                   Rabbi Nathan

 

Čovjek bez prijatelja je kao lijeva ruka bez desne                            P.C.Beentjes

 

Perikopa o prijateljstvu u rukopisu C Knjige Sirahove zapravo je kombinacija Sir 6,5–17 i 37,1–6. Prijateljstvo je jedna od tema kojima se bavi Ben Sira u svom djelu, a ovaj tekst je njegov najpoznatiji tekst o prijateljstvu. Prvi dio teksta podsjeća čitatelja da mora biti oprezan u prijateljskim odnosima. Nadalje, Ben Sira spominje tri vrste opasnosti za prijateljstvo. Na kraju završava svoju perikopu opisom odanog prijatelja.

U Sir 6,5–17 nailazimo na prvu u nizu više perikopa koje govore o prijateljstvu. Prijateljstvo je jedna od važnijih tema u Knjizi Sirahovoj (Sir 6,5–17; 7,18; 9:10–16; 11,29–12,18; 13:15–23; 19:13–17; 22:19–26; 27:16–21; 37:1–6), a pojam (prijatelj[stvo]) ne spominje se manje od 93 puta, od čega čak deset puta u Sir 6,5–17.

Corley dijeli tekst na tri vrednote prijateljstva: oprez, vjernost i strah Božji. I dok je vjernost jedna naravna stvar kad se govori o prijateljstvu, a strah Božji jedna od važnijih tema u Ben Sirinoj teologiji, pojam opreza je pomalo začuđujući. Sir 6,5–17 nam govori o oprezu u prijateljstvu. Posebno se to vidi u prvom dijelu (prve tri strofe, Sir 6, 5–13). Druga i treća strofa (6,8–13) opisuju kako lažan prijatelj lako postaje izdajnik, i stoga treća strofa završava iznenađujućim savjetom: ≫Drži se podalje tvojih neprijatelja, a čuvaj one koji te vole.≪ Dok je normalno poučavati držanje distance od neprijatelja, pomalo je čudno Ben Sirino učenje o čuvanju od prijatelja. On upozorava na potrebno razlučivanje u odabiru prijatelja. Kao što se dobro treba izabrati suprug (usp. Sir 36,26–31) ili savjetnik (Sir 37,7–11), tako se dobro treba izabrati i prijatelj (Sir 37,1).

Oprez

U Sir 6,6 Ben Sira suprotstavlja poznanstvo i prijateljstvo. ≫Oni koji te pozdravljaju≪ ili ≫oni koji su u miru s tobom≪ ustvari su tvoji poznanici. Cilj Ben Sire je potpuno jasan: upozoriti čitatelja na lažne prijatelje. Treba naglasiti da Ben Sira antitetički suprotstavlja mnoge lažne prijatelje i jednoga odabranog. Ben Sira koristi slike jela kao metafore za razlučivanje između vrsta osoba. Nakon toga uvodnog dijela Ben Sira razmatra (u silaznom redoslijedu prema važnosti) tri važna odabira suradnika (supruga/žena, prijatelji, savjetnici).

Perikopa o odabiru prijatelja u Sir 37, 1–6 se sastoji od dvije strofe. U prvoj strofi to je antiteza između navodnog prijatelja i njegove istinske osobnosti. Ben Sira opisuje u Sir 6,8–10 tri vrste opasnosti zbog nevjernosti u prijateljstvu. U grčkom tekstu čitamo: (≫Nije li tuga prisutna do smrti, kad se drug ili prijatelj pretvori u neprijatelja?≪). (≫…[Sir 37,1b] ali postoji prijatelj koji je to samo po imenu, [Sir 37,2] koji ne traje do smrti; istinski prijatelj biti će tebi kao sebi.≪). Vrlo je teško odgonetnuti koja je bila doslovno izvorna izjava Ben Sire, ali ideja je jasna: velika je tuga — do smrti ili koja uzrokuje smrt — kad prisni prijatelj postane neprijatelj. U Sir 6,7 Ben Sira govori o stjecanju prijatelja. Prema tome može se reći da Ben Sira u određenom smislu poistovjećuje stjecanje prijatelja sa stjecanjem mudrosti.

Vrste opasnosti

Ben Sira u ova tri stiha govori o trostrukoj opasnosti koja vreba od nevjernog prijatelja. To su: prijatelj koji se iznenada okrene protiv tebe, prijatelj za stolom i prijatelj za prilike.

Sir 6,9b je aluzija na priču o primitivnom Nabalu i njegovoj mudroj ženi Abigajili u 1 Sam 25. Interesantno je da je korijen Nabalova imena povezan s glupošću. U Sir 6,8 se govori o prijateljima prema prilikama:  ≫Svako prijateljstvo ovisi o nečemu, kad to nešto nestane, nestane prijateljstvo.≪) U izvornoj perikopi, u stihovima Sir 6,11–12, Ben Sira produbljuje opasnosti izrečene u Sir 6,8–10. Sir 6,12 po izrazima sliči na knjigu Jobovu (Job 19,19; ≫protiv mene su oni koje ljubljah≪. U njemu Ben Sira čini jasnu razliku između neprijatelja i prijatelja, odnosno onih koji nas vole.

Vjeran prijatelj

Odanost se spominje više puta u Knjizi Sirahovoj, a posebno u kontekstu odanosti Bogu i Božje vjernosti ljudima. Pojam ≫vjernog prijatelja≪ često se pojavljuje i u knjizi Mudrih izreka, a posebno je zanimljiv tekst Izr 20,6 koji govori da je odana osoba rijetkost: ≫tko će naći vjernog čovjeka≪.

Sir 6,14 je posebno zanimljiv stih. Pojam ≫štit≪. Znači u Sir 6,14a (≫Vjeran prijatelj je moćan saveznik≪) ili (≫Vjeran prijatelj je snažan štit≪). U grčkom pak prijevodu nalazimo: (≫vjeran prijatelj je moćno sklonište≪). Riječ (sklonište) dolazi u Izl 26,7 i prevodi hebrejsku riječ (šator). No u Izl 26,7 riječ je o šatoru koji štiti svetište. (≫Štit≪) se često koristi u Starom zavjetu u metaforičkom smislu te se odnosi na nekoga, Boga ili čovjeka, koji služi kao zaštitni štit nekomu. Obje riječi, i hebrejska i grčka, mogu u prenesenom smislu označavati zaštitu. Taj smisao možemo naći u latinskom prijevodu: Amicus fidelis protectio fortis (Vjeran prijatelj je moćna zaštita).

U Sir 6,14b nailazimo na pojam (≫bogatstvo≪). Izr 8,18 kažu da bogatstvo postoji samo tamo gdje je mudrost. Mudrost nam govori: ≫U mene je bogatstvo i slava≪. U Sir 6,15 stoji doslovno ≪Vjeran prijatelj nema cijene≪. U grčkom za ≫cijenu≪ stoji doslovno ≫naknada≪, odnosno nešto dano u izmjeni. Isti hebrejski pojam se ponovo javlja u sličnom kontekstu u Sir 7,18 (≫ne mijenjaj prijatelja za cijenu≪). Završava s ≫njegova dobrota nema mjere≪.

(Job 28,15 — ≫Zlatom se čistim kupiti ne može, ni cijenu njenu srebrom odmjeriti≪).  Ben Sira nam na slikovit način pokazuje značaj prijateljstva. On je produkt svojeg vremena, pa nam možda njegovo mišljenje najbolje oslikava rabiničko mišljenje o prijateljstvu u traktatu Avot Rabbi Nathan 63: ≫Čovjek mora steći saveznika s kojim bi trebao jesti, piti, čitati, učiti, i spavati; kojem treba otkriti svoje tajne, tajne Tore, i tajne svakodnevnog života.≪

To nam dovoljno govori kakvo je značenje imao prijatelj u ono doba. Mogli bi smo se pitati: kakvo značenje ima prijateljstvo za nas danas?

 

Tekst je skraćen i prilagođen stranici Hod Zajedno